BAS Будівництво. ERP

Інструмент «BAS Будівництво. ERP» забезпечує автоматизацію всіх головних бізнес-процесів апарату управління підприємств, а також автоматизацію різних видів будівельної діяльності. Підходить, зокрема, для вертикально-інтегрованих холдингів.

Рішення базується на флагманському продукті «BAS ERP» (див. https://www.ivk.com.ua/ru/produkty/bas/bas-erp/).

«BAS Будівництво. ERP» – це автоматизація галузевої специфіки будівництва, а саме:

 • формування кошторисів;
 • календарне планування робіт;
 • розподіл робіт між власними ресурсами й субпідрядниками, укладання умов за договорами з підрядниками;
 • створення потреби в матеріалах, трудових і машинних ресурсах протягом життєвого циклу проєкту;
 • швидке планування і відображення факту робіт c деталізацією: зміна, день, тиждень, декада, місяць;
 • зручна візуалізація планових даних з можливістю вносити факт, як в Excel;
 • відображення відхилення від графіка із зазначенням причини відхилення;
 • порівняння сценаріїв проєкту та інше.

Календарно-мережеве планування

Модуль календарного планування робіт – це повний цикл планування будівельного проєкту. Підсистема включає:

 • завантаження даних з кошторисних програм (АВК5);
 • створення структури графіка виконання робіт;
 • встановлення послідовності виконання робіт;
 • фіксація загальних даних та сценарію проєкту;
 • формування бюджету проєкту;
 • розподіл робіт між виконавцями;
 • формування ресурсної відомості.

Оперативне планування/управління

Рішення містить функціонал щоденного оперативного управління ходом будівельного проєкту. А саме:

 • формування місячних планів виконання робіт;
 • призначення ресурсів на роботи (техніки і співробітників);
 • фіксація додаткових робіт;
 • відображення витрат матеріалів у розрізі робіт;
 • введення матеріалів, незапланованих в кошторисі;
 • відображення виробітку співробітників і техніки.

Аналіз, звітність

Звітність програми передбачає всі основні складові будівельної діяльності, серед яких:

 • план-фактний аналіз виконання робіт;
 • порівняння сценаріїв;
 • план-фактний аналіз;
 • підрахунок проєкту (факт по фактично виконаним роботам, невиконані роботи по індикативній вартості);
 • аналіз планових і фактичних даних витрачених ресурсів;
 • аналіз закриття робіт актами;
 • аналіз забезпеченості проекту матеріалами.

Додаткові можливості

Для ефективної роботи користувачів інструмент містить допоміжні функції:

 • проставлення відповідностей між кошторисними ресурсами та ресурсами проєкту;
 • зміна оперативних планів виконання робіт;
 • редагування потреб в ресурсах.