BAS Комплексне управління підприємством

«BAS Комплексне управління підприємством» допоможе в організації єдиної  інформаційної системи для адміністрування та управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. Таке рішення збільшить продуктивність праці всіх служб підприємства, а також налагодить взаємодію  підрозділів.

Управління фінансами

Надає можливість розвивати бізнес і детально аналізувати ефективність діяльності підприємства, оптимізуючи її напрямки.

Основні інновації рішення:

 • облік кредитів, депозитів та позик;
 • еквайринг (платіжні карти);
 • гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря;
 • маршрути погодження заявок;
 • гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати;
 • інвентаризація кас та банківських рахунків;
 • аналітична звітність з руху грошових коштів.

Бюджетування

Програма застосовує «табличні моделі бюджетування» – це інтуїтивно зрозуміле налаштування структури бюджетів.

Для кожної статті бюджету застосовується до 6 довільних аналітик.

Показ та правки примірників бюджету допустимо в одній формі. Система зберігає історію змін значень бюджетних статей.

Інноваційні можливості рішення:

 • економічний прогноз;
 • моделювання сценаріїв;
 • підтримка кількох валют;
 • розширений фінансовий аналіз;
 • табличні форми введення і коригування;
 • аналіз досягнення планових показників;
 • настроюванні види бюджетів і розширена аналітика.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

Інноваційні можливості:

 • налаштування ієрархічної моделі цілей і цільових показників;
 • формування різних варіантів показників і можливість порівняння;
 • моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних;
 • розширений аналіз фінансових результатів за напрямами діяльності;
 • різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік

Інноваційні можливості рішення включають:

 • налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку;
 • облік фактів господарської діяльності з відкладеним проведенням та контролем актуальності відображення;
 • оперативний контроль створення проводок для довільного документа;
 • автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них, спираючись на номенклатурний склад документів відвантаження;
 • контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Персонал та нарахування зарплати

Можливості:

 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу, а також отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • робота з договорами підряду;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • нарахування зарплати персоналу за різними системами оплати праці та їхніми різновидами;
 • застосування показників ефективності діяльності організації та необхідного співробітника при здійсненні розрахунку винагород за роботу;
 • розрахунок утримань із зарплати, зокрема за виконавчими документами;
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі;
 • взаєморозрахунки з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

Інноваційні можливості:

 • аналіз ефективності управління персоналом;
 • розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників;
 • комплекс розрахунків з персоналом;
 • гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку;
 • можливість вводити необмежену кількість показників, довільні формули;
 • аналіз фонду оплати праці;
 • розрахунок і нарахування резерву відпусток;
 • розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.

Виробництво

 • Відображення планів виробництва, що включають часові періоди виконання (рік, квартал, місяць, тиждень).
 • Планування напівфабрикатів з урахуванням загальної виробничої тривалості їхнього виготовлення.
 • Виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт.
 • Ведення виробничого обліку на рівні підрозділів-виконавців з можливістю оформити багатопередільні безнапівфабрикатні виробничі процеси, сформувати унікальну собівартість окремих партій випуску.

Витрати та розрахунок собівартості

Інноваційні можливості:

 • роздільний облік витрат за видами діяльності;
 • відокремлений облік собівартості за замовленнями;
 • розподіл витрат за напрямами діяльності;
 • надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат;
 • покращений майстер закриття місяця.

Продажі

Функціональність роботи з комерційними пропозиціями, за якими можливо фіксувати історію переговорів з клієнтом, з визначення складу і умов продажу.

Можливість вказувати графік оплати на замовлення клієнта з урахуванням обраного календаря.

Облік планової та фактичної заборгованості в розрізі замовлень, термінів оплати та документів розрахунків. Спрощена робота користувачів із заборгованістю: ручне рознесення платежів здійснюється лише за замовленнями, розподіл за іншими аналітичними розрізами – автоматично у фоновому режимі.

За аналогом продажів, здійснюється робота із замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків з купівель.

Основні інновації рішення:

 • управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом;
 • воронка продажу;
 • формування прайс-листів щодо залишки товарів;
 • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами;
 • розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти;
 • самообслуговування клієнтів;
 • управління торговими представниками;
 • моніторинг стану процесів продажів;
 • планування використання автотранспорту;
 • імовірнісна оцінка прогнозу продажів;
 • роздільний облік в розрізі партнерів (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік);
 • автоматичний контроль ліміту заборгованості;
 • інвентаризація взаєморозрахунків;
 • моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів;
 • розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

Взаємовідносини з клієнтами

Автоматичне відстеження маршруту процесу і формування завдань для  виконавців.

Спрощений режим управління процесом продажу з «ручним» переміщенням етапами.

Система автоматизує і підтримує як стадію продажу, так і її підготовку. Для більш зручної організації роботи менеджерів з продажу, розпочаті угоди (продажі) реєструються в системі  й об’єднують в єдине ціле всю накопичену інформацію:  електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні й т.п. Також можна реєструвати і аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їхні зв’язки.

Можливий і аналіз нереалізованих угод з пропозиціями варіантів для поліпшення роботи відділу продажів.

Здійснюється облік інформації про контактних осіб компаній-партнерів та зв’язки між партнерами.

Інноваційні можливості:

 • створення стратегії відносин з партнерами;
 • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами;
 • досьє клієнта, партнера;
 • картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів;
 • претензійна робота;
 • моніторинг виконання угод;
 • ВCG-аналіз;
 • порівняльний аналіз показників роботи менеджерів.