BAS Малий бізнес

BAS Малий бізнес – вигідне рішення для управління й обліку в малому бізнесі. В програмі втілені усі необхідні документи для оперативного обліку, контролю аналізу і планування в організаціях, які займаються наданням послуг, підрядними роботами, виготовленням продукції та торгівлею.

Онлайн демо-база (https://www.bas-soft.eu/soft/bas-demo/)

Програмний продукт «BAS Малий бізнес» допомагає в рази збільшити ефективність й підвищити якість роботи, наділяючи власників широким діапазоном інструментів для керування, а працівників – можливістю примножити результативність своєї роботи. Рішення зручне та зрозуміле у користуванні. Його легко налаштувати відповідно до специфікації роботи підприємства для забезпечення безперебійної щоденної роботи.

Мобільність системи дозволяє працівникові виконувати свої обов’язки з будь-якого куточку планети (робота в режимах товстого, тонкого та веб-клієнта).

Функціональні можливості

Реєстрація господарської операції та формування первинного документа у договірній, фінансовій чи бухгалтерській сфері здійснюється за допомогою екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Усі дані – в єдиній інформаційній базі

Єдина інформаційна база:

 • клієнтська база;
 • банківські, касові операції, робота з банком та платіжними дорученнями;
 • облік матеріально-технічної бази;
 • робота з клієнтами, заказ-наряди;
 • планування та облік виконання робіт і надання послуг;
 • планування поповнення запасів підприємства;
 • комерційні операції, включаючи роздрібні продажі;
 • облік персоналу та оплата праці;
 • облік витрат та розрахунок їх вартості;
 • капітал та майно;
 • доходи/видатки, прибутки/збитки;
 • законодавчо встановлена звітність ФОП;
 • фінансове (бюджетне) планування та інше.

Різноманітний вибір звітності пропонує керівникам і співробітникам можливість без перешкод отримати будь-яку інформацію – у вигідній для роботи та керування формі, своєчасно та чітко.

Так, як програма «BAS Малий бізнес» не призначена для ведення бухгалтерського та податкового обліку, для цього пропонується більш зручна варіація «BAS Бухгалтерія».

Також програму можна використовувати для кількох підприємств або окремих підприємців – як самостійних, так і тих, хто працює в одній сфері. Ввести зміни по організації роботи фірми, її структури та величини можливо без великих витрат часу і фінансового ресурсу.

Маркетинг і продажі

З рішенням автоматизовано операції з товарним асортиментом. Тож забезпечується можливість:

 • зареєструвати й зберігати номенклатуру товарів, робіт і послуг;
 • вносити до реєстру всі види знижок і націнок,
 • зберігати ціни та друкувати прайс-лист;
 • обчислювати ціни, встановлювати та змінювати їх, округлювати.

Програма підтримує:

 • різні способи розрахунку ціни, динамічні й розрахункові;
 • збереження розміру ціни, що використовується під час оголошення цін в прайс-листі;
 • збереження даних про те, хто з користувачів змінив ціну номенклатури.

Плани продажів формуються в натуральній і грошовій формі. Для зручності можуть виводитись по підприємству в цілому, або по окремих підрозділах.

Під час аналізу продажів складається звіт здійснених продажів за окремими підрозділами та обраних товарів чи послуг.

Організація продажів і робота з клієнтами в програмі «BAS Малий бізнес» швидка завдяки операціям:

 • реєстрації клієнта у базі даних;
 • реєстрації договорів;
 • реєстрації та зберігання даних партнерів та їх контактної інформації;
 • реєстрації укладених договорів (з яких легко виводиться специфікація до договору, що конкретизує вид товару, робіт чи послуги, які надаються з вказанням ціни, кількості та терміну постачання);
 • реєстрації замовлень (наряд, який є підтвердженням виконаної роботи, наданої послуги чи поставленої продукції);
 • можливості об’єднати клієнтів в один проект;
 • можливості сформувати графік постачання товарів, надання послуг чи виконання робіт;
 • забезпечення водночас потреби в товарі, роботі чи послузі, виведенням її у резерв чи замовлення на виробництві;
 • відстежування вивантаження товарів, надання послуг чи виконання робіт.

Роздрібні продажі

«BAS Малий бізнес» може використовуватись як в автоматизованих, так і неавтоматизованих роздрібних пунктах продажу.

Рішення підтримує сумовий та кількісно-сумовий облік.

Спроектовано формування звітності. Надається можливість сформувати та надрукувати цінники/етикетки.

Постачання та закупівлі

«BAS Малий бізнес» забезпечує управління запасами компанії.

Службі забезпечення вчасно надаються дані про необхідні потреби в продукції та послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

Для безперервної роботи з клієнтами при купівлі товарів, надання послуг чи виконання робіт програмою пропонується:

 • реєстрація постачальників і контактної інформації;
 • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
 • зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором;
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента;
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками й підрядниками – вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі й т.п.;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • формування графіків постачань;
 • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.

Надходження товарно-матеріальних цінностей на підприємство може проводиться:

 • за плату від контрагента;
 • придбанням підзвітною особою;
 • отриманням від третьої особи;
 • отриманням сировини чи комплектуючих запасів для переробки.

Здійснюється облік отриманих додаткових затрат для виготовлення чи придбання товарно-матеріальних цінностей.

Запаси та склад

Для обліку товарно-матеріальних цінностей на усіх складах у рішенні передбачені наступні функції:

 • відокремлений облік особистих запасів, а також запасів, отриманих на переробку;
 • облік довільних характеристик у номенклатурі (колір, розмір, дата виготовлення тощо);
 • облік в розрізі комірок місць зберігання;
 • відстеження запасів (видача на переробку, повернення з переробки, зміна місцязнаходження чи зберігання, списання, купівля/продаж);
 • можливість бронювання товарів у розрізі замовлень покупців;
 • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери)
 • (прибуткові/видаткові ордери);
 • можливість друку цінників та етикеток.

Для більшого контролю наявні функції інвентаризації запасів, їх надходження та списання.

Роботи, послуги, виробництво

«BAS Малий бізнес» дає можливість здійснювати управління виробництвом товарів, наданням послуг та виконанням робіт.

Керування інформацією про склад, методику виконаних робіт і виготовлення продукції здійснюється за допомогою специфікації.

Термін виготовлення товарів формується разом із замовленням на виробництво, термін виконання робіт і надання послуг – випискою нарядів-замовлень.

Замовлення на виготовлення мають наступні властивості:

 • одночасно можуть бути базою для потреб клієнтів;
 • виходячи із замовлень на виробництво розраховується потреба у додаткових матеріалах та необхідних комплектуючих;
 • в замовленнях виробництва закладається нова потреба клієнтів.

Така взаємодія дозволяє оформлювати факт виготовлення товарів.  Сам товар може бути взятий на облік як у виробничому підрозділі, так і на складі. Товарно-матеріальні цінності можуть зараховуватись на склад для подальшого продажу, або на наступний етап виготовлення.

Також реєструється виконання роботи чи надання послуги, яке відображається актом виконаних робіт чи наданням послуг.

Для планування роботи працівників існують функції:

 • відрядні наряди – використовуються для поставлення задачі з відрядною оплатою праці (для окремого робітника чи бригади);
 • завдання на роботу – використовується для залучення працівників до проектів компанії.

Рішення містить облік фактично виконаної роботи, який надалі використовується під час нарахування заробітної плати та аналізу ефективності роботи співробітників.

Для контролю витрат на підприємстві та визначення собівартості товару реалізовуються функції:

 • фактичні витрати ведуться у грошовій та натуральній формі;
 • розподіл матеріальних та нематеріальних витрат, які були використані під час виготовлення, – може втілюватись як за вказаний період, так і на підставі конкретно обраного документа;
 • врегульований розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;
 • звіт про собівартість виготовленої продукції та виконаних робіт.

Грошові кошти

«BAS Малий бізнес» забезпечує облік грошових коштів та має можливість сформувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами забезпечується:

 • обліком руху грошових коштів на рахунках в установах банку та касі підприємства;
 • можливістю оформлення первинних документів для каси та банку;
 • обліком розрахунків коштів, виданих під звіт;
 • встановленою системою клієнт-банк

Зарплата і персонал

Рішення підтримує облік персоналу, усіх співробітників, облік робочого часу, розрахунок заробітної плати. Кадровий облік містить:

 • оформлення працівника на роботу;
 • кадрові переміщення;
 • звільнення працівників.

Функції при нарахуванні заробітної плати:

 • Розрахунок заробітної плати, податків і внесків здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом «Нарахування зарплати».
 • Формування платіжних відомостей на виплату зарплати й авансу працівникам.
 • Облік робочого часу – у вигляді табелю, що дозволяє вести облік як за робочими днями, так і за вказаний період.

Передбачається можливість формування звітів по зарплаті.

Майно

«BAS Малий бізнес» забезпечує ведення обліку основних засобів, необоротних матеріальних засобів організації:

 • взяття на облік, зміна характеристики;
 • розрахунок амортизації та зносу;
 • продаж, списання.

Фінанси

З рішенням передбачається ведення, формування фінансової звітності, аналіз фінансового результату. Для таких цілей у програмі передбачений план рахунків, журнал господарських операцій з формуванням бухгалтерських проводок.

За наявності такої звітної бази, як звіт про використання грошових коштів, баланс, звіт про отримані доходи та витрати, досягається формування фінансової звітності за будь-який період.

Аналітичний облік доходів та видатків ведеться у розрізі напрямків діяльності, підрозділів, статей доходів і видатків.

Завдяки такому обліку користувач програми має можливість формувати такі звіти:

 • управлінський баланс;
 • звіт про рух грошових кошів;
 • звіт про прибутки та збитки.

У програмі можливе внесення кошторису підприємства:

 • прогнозний баланс;
 • бюджет прибутків та витрат;
 • бюджет руху грошових коштів.

В цьому розділі є можливим нарахування податків та внесків, введення та розподіл витрат, а також функція закриття місяця.

Щоб контролювати підприємство керівник може використати функцію «Монітор керівника», в якому зведені такі показники:

 • залишки коштів в касі підприємства та на рахунках;
 • кредиторська та дебіторська заборгованості;
 • прибутки та збитки;
 • зобов’язання перед клієнтами за не відвантажений товар чи на надану послугу;
 • зобов’язання клієнтів перед підприємством.

Додатково можливо отримати:

 • загальні показники (продажі, доходи, видатки тощо)
 • наявні грошові кошти в розрізі статей;
 • залишки та динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості.

Аналітичні звіти

Розділу звіту дозволяє дізнатися інформацію у всіх розрізах обліку, яка ведеться у програмі. Користувач може самостійно змінювати налаштування, відповідно до поставленої задачі.

Налаштування параметрів обліку

При налаштуванні здійснюється:

 • реєстрація даних по організаціях підприємства;
 • реєстрація структурних підрозділів підприємства;
 • налаштування сервісних функцій;
 • введення базових даних за розділами обліку.

Обмеження базової версії «BAS Малий бізнес»

«BAS Малий бізнес. Базова» має ряд обмежень, а саме:

 • підтримання ведення обліку лише одного підприємства, але є можливість ведення декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному ПК;
 • одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
 • не підтримує друк звітності індивідуального підприємця, але можливий обмін електронної звітності «FREDO Звіт»;
 • не підтримує зміну конфігурації, використовується й оновлюється тільки її базова версія;
 • не підтримує розподілені інформаційні бази;
 • не підтримується COM-з’єднання та Automation-сервер.

У випадку, коли організації потрібно буде розв’язати задачі, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, можна перейти на програму «BAS Малий бізнес» версії ПРОФ, яка виключає зазначені вище обмеження.

Інтеграція з програмами «BAS Бухгалтерія», «BAS Роздрібна торгівля»

Рух даними між програмами «BAS Бухгалтерія» та «BAS Роздрібна торгівля» двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Цей обмін здійснюється у розрізі документів та довідкової інформації.