BAS Медицина

«BAS Медицина. Лікарня» та «BAS Медицина. Поліклініка» – рішення, що об’єднують в одне ціле весь інформаційний простір медичної установи. З таким інструментом автоматизуються найскладніші завдання, що, у свою чергу, сприяє ефективному та сучасному управлінню медичною організацією.

«BAS Медицина. Лікарня»

Програма автоматизує основну діяльність медичної організації, яка обслуговує пацієнтів у амбулаторно-поліклінічних умовах і денних стаціонарах, та включає в себе підсистеми для автоматизації лікарень, які надають медичну допомогу в поліклініках і в стаціонарах цілодобового перебування.

«BAS Медицина. Лікарня» дозволяє надавати розділений доступ до даних за рольовим принципом. В одній інформаційній базі можна вести облік за кількома медичними організаціями.

Рішення автоматизує:

 • облік пацієнтів;
 • ведення електронних медичних карт пацієнта;
 • облік і ведення лікарських дільниць, прикріплення пацієнтів до лікарських дільниць;
 • формування замовлень пацієнта, планування медичних послуг (запис на прийом), формування рахунків на оплату;
 • планування роботи лікарні;
 • отримання оплати за медичні послуги від фізичних осіб (готівковий/безготівковий розрахунок, друк касових чеків);
 • формування змінного завдання медичного персоналу;
 • реєстрація документів: контрольної карти диспансерного спостереження; направлення на госпіталізацію, відновлювальне лікування, обстеження, консультацію; талона амбулаторного пацієнта; медичного свідоцтва про смерть (форма № 106/о); рецептів (форми Ф1, Ф3)
 • облік обладнання;
 • взаємодія з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3;
 • облік виконаних медичних послуг;
 • формування електронних медичних документів, налаштування шаблонів медичних документів і готових фраз для підставляння в документи;
 • створення, друк та облік листків непрацездатності;
 • управління взаємовідносинами з контрагентами;
 • проведення взаєморозрахунків з юридичними особами;
 • встановлення цін і знижок;
 • управління маркетинговими заходами;
 • проведення профоглядів для співробітників підприємств;
 • реєстрація способів зв’язку з пацієнтами для роботи Call-центрів;
 • персональні оповіщення пацієнтів і лікарів через SMS та e-mail.

 «BAS Медицина» передбачає автоматизацію роботи лікарняних аптек будь-якої форми власності, і вирішує такі завдання:

 • облік руху номенклатури аптечних товарів (з аналітикою серій, термінів придатності, документів партії);
 • облік на складах (сумовий і кількісний) та за місцями зберігання складу (кількісний);
 • облік аптечних товарів на всіх рівнях звернення в організації (у тому числі в аптечних складах, і у відділеннях лікарні);
 • ведення роздільного обліку за джерелами фінансування;
 • реєстрація надходження аптечних товарів від постачальників на склади, аптеки та оприбуткування;
 • реєстрація повернень товарів постачальникам;
 • фіксування розміщення аптечних товарів в місцях зберігання (у разі ведення кількісного обліку за місцями зберігання);
 • реєстрація руху товарів між складами;
 • реєстрація списання аптечних товарів;
 • реєстрація виготовлення лікарських препаратів та інше.

Автоматизація обігу медикаментів та витратних медичних матеріалів

У галузевому рішенні сформовано універсальний підхід до обліку різного виду товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). А для обліку лікарських засобів застосовуються спеціалізовані механізми, які ведуть звітність за приналежністю ліків до списків:

 • наркотичні та психотропні речовини (за групами),
 • сильнодійні й отрути,
 • безрецептурний відпуск.

Також передбачається облік ліків за формальними ознаками:

 • діюча речовина або міжнародне непатентоване найменування,
 • торговельне найменування,
 • лікарська форма та форма випуску.

Програма автоматизує:

 • управління закупівлями;
 • оформлення повернень;
 • аналіз ефективності витрат;
 • управління запасами в аптеці;
 • облік за джерелами фінансування;
 • ведення формулярних переліків організації та відділень;
 • управління виготовленням медичних препаратів;
 • управління запасами у відділеннях і кабінетах;
 • контроль наявності серій, вилучених з обігу;
 • управління роздрібними продажами.

Інтеграція з програмами ведення бухгалтерського обліку

Рішення «BAS Медицина» не передбачене для ведення повноцінного бухгалтерського обліку і підготовки всіх потрібних документів для подання їх у державні податкові органи. Для вирішення таки задач використовуються інші програми: «Бухгалтерія», ред. 2.0 та «BAS Бухгалтерія», ред. 2.1.

З «BAS Медицина» можна проводити облік від імені декількох медичних організацій на будь-якій кількості складів.

Ключові переваги для різних рівнів управління

Для менеджерів служб управління закупками товарів надається можливість відстеження повного «циклу життя товару: від етапу планування закупок до моменту відвантаження товарів постачальниками.

Можливості:

Для працівників складу та матеріально відповідальних співробітників відділень:  

 • ведення детального оперативного обліку товарів на складах, у відділеннях і кабінетах,
 • облік товарно-матеріальних цінностей різного виду (медикаментів, медичних виробів, інших матеріалів), оформлення всіх необхідних документів.

Для управлінського персоналу:

 • оцінювати структури закупок та споживання медикаментів з позицій фармакоекономіки,
 • робити оцінку динаміки фінансових витрат на різні групи препаратів,
 • проводити різні вибірки за фармакологічними ознаками ліків.

Для керівників підприємства: отримувати зручні стислі звіти, що показують поточний стан справ у закупок, споживанні медикаментів та витратних медичних матеріалів лікарні.

«BAS Медицина. Поліклініка»

Наповнюється…