BAS Зарплата та Управління Персоналом

«BAS Зарплата та Управління Персоналом» – це інструмент, що допоможе автоматизувати всі задачі, необхідні для проведення розрахунків заробітних плат персоналу та кадрових питань. Рішення враховує законодавчі вимоги та практичну діяльність українських підприємств. Успішно застосовується в бухгалтеріях підприємств, службах керування персоналом та інших підрозділах, які потребують ефективної організації роботи співробітників. Підходить для компаній різного масштабу.

З «BAS Зарплата та Управління Персоналом» легко можна вирішити всі управлінські та кадрові питання, а також процеси нарахування зарплат, формування звітів у держоргани й тому подібне. Програма допомагає ефективно керувати працівниками підприємств будь-якої чисельності. Має гнучкий механізм налаштувань для отримання даних в різноманітних аналітичних розрізах. Тому рішенням можуть користуватись і керівники, і кадрові служби.

 «BAS Зарплата та Управління Персоналом» може автоматизувати

 • розрахунок заробітної плати
 • розрахунки регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці
 • облік використання робочого часу (варіація графіків роботи)
 • облік кадрів та аналіз кадрового складу (ведення штатного розкладу, військовий облік, інше)
 • управління грошовими розрахунками з персоналом (депонування, різні варіанти виплат, і т.д.)
 • відображення нарахованої зарплати й податків у витратах підприємства

Розрахунок та облік заробітної плати

Програма дозволяє використовувати різні варіанти заохочення персоналу під час нарахування зарплат.

«BAS Зарплата та Управління Персоналом» – це можливість створити різні способи мотивації співробітників, використовуючи показники ефективності діяльності як підприємства, так і окремого робітника.

Програма автоматизує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці. Зокрема можливі:

 • основні форми оплати праці, якими користуються на госпрозрахункових підприємствах
 • оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договором та гіг-контрактом для організацій-резидентів Дія-Сіті
 • ведення обліку взаєморозрахунків з фондами за допомогами соціального страхування
 • ведення довільних нарахувань, користуючись стандартними формулами або створюючи власні
 • виплати авансу фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця
 • виплати заробітних плат проведенням через касу, банк, і через роздавальника тощо

Рішення також реалізує підготовку всіх типових форм з обліку праці, заробітної плати та інших звітів, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів (наприклад, аналіз заборгованості по зарплаті, аналіз ФОП за нарахуваннями, співробітниками організацій і тому подібне).

Почавши працювати з «BAS Зарплата та Управління Персоналом», легко ввести дані про заборгованість по заробітній платі та початковому штатному розкладу співробітників.

Податки та внески

Програма автоматизує розрахунки основних податків, запроваджених чинним законодавством. А саме:

 • ПДФО
 • військовий збір
 • ЄСВ

Зокрема можливо:

 • облік різних видів доходів ПДФО
 • кілька варіантів обчислення страхових внесків (за основним, і за будь-яким пільговим тарифом)
 • залучення пільгової схеми оподаткування для підприємств, що є резидентами Дія-Сіті
 • фіксування незарплатних доходів фізичних осіб для ведення податкової звітності
 • облік спеціального стажу співробітників (враховуючи атестацію робочих місць), особливих форм зайнятості (робота з неповним або нефіксованим робочим часом) і відображення результатів в регламентованій звітності з ЄСВ

За даними обліку доходів співробітників, інформації про сплату в фонди, сплачених податків та різних внесків, формується звітність.

Серед якої:

 • «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»
 • «Звіт про заборгованість з оплати праці» (форма №3-борг)
 • «Звіт з праці» (форма №1-ПВ)
 • «Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту»
 • Аналіз нарахованих податків і внесків і т. д.

Облік використання робочого часу

Програма дозволяє обчислювати час гнучким механізмом. Наприклад,

 • робити опис різних графіків роботи, у тому числі «змінні» і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи
 • виключно реєструвати фактичні дані обліку на основі табелів

У «BAS Зарплата та Управління Персоналом» можна створювати різні графіки роботи працівників:

 • п’ятиденний робочий тиждень з восьмигодинним робочим днем
 • шестиденний робочий тиждень з восьмигодинним робочим днем
 • змінний робочий час
 • неповний робочий час
 • підсумований облік робочого часу

Для прикладу, можливе заповнення графіка окремого працівника, оплата праці якого ведеться за різними ставками.

Всі відхилення від графіків вносяться в програму з допомогою передбачених документів, що дозволяють підготувати друковані форми відповідних наказів:

 • про надання відпустки (основної та додаткової)
 • про понаднормову роботу
 • про вихід на роботу у святкові та вихідні дні
 • про тимчасове призупинення робіт (простій)
 • про направлення у відрядження і т. п.

На підґрунті інформації про відпрацьовані та невідпрацьовані години ведеться нарахування заробітної плати, і формується табель обліку робочого часу за типовою формою П-5.

Окрім всього, функціонал програмного забезпечення веде графік відпусток: запланованих та невикористаних, як основних, так і додаткових.

Трудові відносини, кадрове діловодство та аналіз кадрового складу, військовий облік

Окрім основних особистих даних працівників, рішення допомагає зберігати й іншу додаткову інформацію (службові телефони та інше).  

Завдяки автоматизації кадрового діловодства, можна створювати документи у типових друкованих формах:

 • трудові договори
 • прийняття на роботу (форма П-1)
 • зміна посади
 • звільнення (форма П-4)

На базі всієї зібраної інформації про стаж конкретної персони формуються особисті картки працівників (форма П-2). Також автоматизується облік вакансій, робочих місць з нестандартними графіками. А завдяки різноманітності звітів можна аналізувати кадровий склад за різними показниками: кадровими рухами, середньою чисельністю працівників, списками й т.п.

Ведення військового обліку

Програма формує документацію для надання в територіальні центри комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки. А це:

 • списки персонального військового обліку
 • список осіб, які підлягають приписці до призовних дільниць
 • дані оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
 • повідомлення про зміну облікових даних

Штатний розклад і контроль фонду оплати праці

Програмне забезпечення спрощує планування штату та фонду оплати праці. Вести штатний розклад можливо за спрощеною формою, так повною. Рішення дозволяє проаналізувати плановий і фактичний фонди оплати праці, укомплектованість штату.

Позиція штатного розкладу містить інформацію про:

 • графік роботи
 • кількість днів відпустки
 • умови праці
 • розряд
 • категорію
 • підрозділ
 • нарахування
 • доплати

Працюючи зі штатним розкладом можна використовувати лише актуальні підрозділи й посади. Для відстеження змін потрібно вказати дати формування і розформування підрозділів, а також дати введення в штатний розклад і виключення з нього посад.

Відображення зарплати в обліку та ведення кількох організацій

Рішення автоматично формує бухгалтерські операції, серед яких створення оцінювальних зобов’язань (резервів).

Передбачається налаштування аналітики сум з потрібним ступенем деталізації:

 • окремо по працівниках
 • загально по підприємству

Також доступна можливість автоматичної синхронізації даних «BAS Зарплата та Управління Персоналом» з програмою «BAS Бухгалтерія».

Можливе ведення кадрової та облікової діяльності кількох організацій, серед яких можуть бути як індивідуальні підприємці, так і юридичні особи.

Гнучкість і налаштованість

Рішення налічує загальні схеми розрахунку зарплати й управління персоналом, тому може використовуватися в більшості госпрозрахункових організацій. За потреби, замінюється типова конфігурація в режимі «Конфігуратор», з яким можливо:

 • змінювати алгоритми розрахунку нарахувань і утримань
 • мати великий вибір оформлення друкованих форм документів
 • подання інформації у вигляді діаграм
 • створення документів і довідників будь-якої структури, та інше.

Масштабованість

Програма може адаптуватись для персонального користування, або для невеликих організацій.

Файловий варіант, що розрахований на багатьох користувачів, забезпечує простоту установки і експлуатації.

А для одночасної роботи великого колективу передбачений клієнт-серверний варіант, що має трирівневу архітектуру, ефективну обробку даних і надійне зберігання.

Зручний інтерфейс

Сучасністьінтерфейсу відзначається ергономікою у користуванні – а саме легкістю для новачків та швидкістю роботи для вже досвідчених працівників.

Для прикладу, досить просто працювати з великими списками, керувати колонками, сортувати інформацію. А наявність «введення по рядку» робить ефективнішою роботу з клавіатурою.

Адміністрування

Рішення містить такі інструменти для адміністрування:

 • вивантаження і завантаження бази даних
 • можливість встановлення й оновлення платформи, прикладних рішень
 • журнал реєстрування змін, які вносять користувачі
 • налаштування прав доступу користувачів, відповідно до призначеної для них ролі, змісту меню, командних панелей і мови користувача