Зарплата та управління персоналом

Продукт «Зарплата та управління персоналом» – помічник в організації ефективної кадрової політики підприємства, та автоматизації кадрового та зарплатного обліку структурних підрозділів підприємства.

Функціональні можливості:

 • планування потреб в персоналі;
 • забезпечення бізнесу кадрами;
 • управління компетенціями та атестація працівників;
 • управління навчанням персоналу;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • ефективне планування зайнятості персоналу;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу; трудові відносини, у тому числі кадрове діловодство;
 • розрахунок заробітної плати персоналу;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом, зокрема, депонування; розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати та податків у витратах підприємства.

Інструменти для вирішення головних задач:

 • підбір кадрів (включає повний процес підбору кадрів, зокрема переписку з кандидатами по електронній пошті);
 • планування відпусток працівників;
 • керування компетенціями та проведення атестацій;
 • управління навчанням працівників;
 • розробка схем мотивації працівників.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

У рішенні передбачається ведення кадрової управлінської й облікової діяльності декількох організацій. Виконувати роль окремих організацій дозволяється як юридичним особам, так і індивідуальним фізичним особам – підприємцям (ФОП).

Також конфігурація може застосовуватись на холдингових підприємствах, що поєднують в собі кілька організацій, оформлених як юридичні особи або фізичні особи – підприємці (ФОП).

Продукт надає можливість паралельного ведення двох видів обліку персоналу:

 • управлінський (за підприємством в цілому),
 • регламентований (окремо для кожної організації (юридичної особи або ФОП)).

Планування потреб у кадрах 

Програма містить кадровий план для прогнозування потреб у людських ресурсах Такий кадровий план дозволяє запланувати організаційно-посадовий склад, подієвий план змін організаційно-посадового складу, фонд витрат на оплату праці. З таким інструментом оцінюється ефективність підбору співробітників, кількість вакансій. 

Автоматизація підбору персоналу

Підсистема надає можливість:

 • зберігати персональні дані про кандидатів, як про фізичних осіб;
 • зберігати дані, що використовуються в процесі роботи з кандидатом (від резюме і до результатів анкетування);
 • організувати зустрічі з кандидатами;
 • зареєструвати прийнятті рішення щодо кандидатур.

За допомогою інструменту «Автоматизоване робоче місце менеджера з персоналу» реалізовуються всі робочі етапи із заповнення вакантних робочих місць.

Управління навчанням персоналу 

З підсистемою можна:

 • планувати навчання співробітників на внутрішніх і зовнішніх курсах;
 • зберігати структуру курсів, перелік навичок і знань, набутих завдяки курсу;
 • відстежувати ефективність навчальних заходів.

Управління компетенціями 

Програма передбачає атестацію працівників, на основі якої приймаються кадрові рішення: оформлення на роботу, ротації, зміна оплати праці, звільнення.

Управління фінансовою мотивацією працівників

Передбачається створення й використання схеми фінансової мотивації працівників. Для цього застосовуються різноманітні показники ефективності діяльності (KPI) – як для підприємства, так і для окремого робітника.

Кількість видів нарахувань для формування мотиваційної схеми – довільна. Водночас, дозволяється конструювання алгоритму розрахунку.

Планування зайнятості персоналу

Конфігурація дозволяє спланувати робочого часу, відпусток, зустрічі, наради, заходи.

Можливості:

 • уникнення «накладок» у використанні приміщень (рішення містить дані про заплановані наради та заходи в конкретному приміщенні);
 • планування чергових відпусток працівників, зважаючи на заплановані важливі заходи підприємства на рік, участі в них працівників, також враховуючи побажання підлеглих і їхніх керівників;
 • створення графіків відпусток робітників і перелік запланованих відпусток;
 • застосування системи затвердження прийнятих рішень.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

З рішенням можливе зберігання як персональних даних співробітників підприємства, так і службової інформації (підрозділ, де значиться працівник, посада, контакти). Крім того, фіксують такі дані, як прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Облік стажу проводиться автоматично. Також передбачається розрахунок пільгових видів стажу та облік стажу до прийому на роботу в організацію. Для аналізу кадрового складу підприємства формується широкий перелік звітів (списки працівників, рух кадрів, статистика кадрів і т.п.).

Конфігурація дозволяє вести військовий облік. Для цього програма формує всі потрібні відомості для подання у військкомати.

Трудові відносини, кадрове діловодство

Конфігурація підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю зазначення різноманітних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

Можливості:

 • автоматизація кадрового діловодства, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, табелів обліку використання робочого часу (форма П-5), звільнення з організації (форма П-4);
 • формування уніфікованої форми П-2 «Особова картка» на основі кадрових даних;
 • формування наказів про надання відпустки працівникам (форма П-3), облік використання відпусток та звіти для їх аналізу;
 • облік заохочень та стягнень (нарахування премії, іншого разового нарахування або утримання);
 • реєстрація в програмі запланованих відряджень працівників, при цьому формуються накази про направлення працівників у відрядження, заповнюються посвідчення (уніфікована форма).

Розрахунок і облік зарплати

У рішенні автоматизована робота як менеджерів, які приймають рішення щодо розміру заробітної плати персоналу, так і бухгалтерів, які ведуть розрахунки.

Автоматизовані:

 • розробка схем мотивації працівників;
 • розрахунок зарплати, яка залежить від виробітку;
 • розрахунок широкого кола нарахувань – від оплати по окладу до оплати лікарняних і відпусток за середнім заробітком.

Розрахунок сум нарахувань від сум на руки має просте налаштування.

Конфігурація «Зарплата та управління персоналом» дозволяє ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці у складі собівартості продукції та послуг.

Автоматизовано весь комплекс розрахунків з персоналом.

Основні форми оплати праці госпрозрахункових підприємств:

 • тарифна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок),
 • відрядна,
 • погодинно-преміальна,
 • відрядно-преміальна,
 • непрямо-відрядна,
 • комісійна.

Дозволяється співпраця за умовами договору цивільно-правового характеру (ЦПХ). 

Можливості:

 • гнучкий механізм обліку використання робочого часу, що дозволяє описувати графіки роботи за прийнятою на підприємстві схемою, реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи;
 • введення докладних і/або зведених табелів обліку робочого часу як первинних документів (дані табелів застосовуються системою при нарахуванні зарплати);
 • автоматичне заповнення та розрахунок основних розрахункових документів на підприємствах з великою кількістю працівників;
 • автоматичне заповнення довідки про доходи співробітника в різних формах для надання в різні організації, наприклад для розрахунку пенсії, отримання субсидії або кредиту.

Окрім того, рішення формує всі необхідні уніфіковані форми обліку праці, зарплати та інші звіти, з якими можливо отримати дані за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • розрахунково-платіжні відомості (Форми П-6, П-7, довільна динамічна форма);
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення за нарахуваннями й утриманнями, інше.

Результати розрахунків можуть бути зображені у вигляді графіків і діаграм.

Звіт для аналізу нарахувань і утримань робітників організацій за довільний період можливий:

 • у вигляді докладної розрахункової відомості, з можливістю виведення не тільки сум нарахувань, а й оплаченого часу,
 • у вигляді згорнутої форми без аналітики по працівниках.

Аналізувати стан взаєморозрахунків з працівниками організацій дозволяється з точністю до співробітника, місяця нарахування і рахунку обліку заборгованості.

Обчислення регламентованих податків

Рішення передбачає вирахування регламентованих законодавством податків і зборів: єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Система формування звітів дозволяє здійснювати аналіз інформації про податки й збори в різних розрізах.

Гнучка реалізація обліку нарахованої зарплати й податків дозволяє довільним чином налаштовувати порядок відображення цих сум у витратах підприємства, й автоматично передавати ці дані в програму «Бухгалтерія» можна довільно. Для контролю відображення зарплати в регламентованому обліку допоможе звіт «Віддзеркалення зарплати в регламентованому обліку».

У конфігурації підтримується обмін даними з «Бухгалтерією» редакції 1.2, 2.0

Регламентована звітність

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики.

Конфігурацію «Зарплата та управління персоналом» інтегровано з сервісом здачі електронної звітності «ФРЕДО Звіт» (СЕО). Сервіс СЕО, використовуючи  дані інформаційної бази «Зарплата та управління персоналом», надає можливість:

 • сформувати регламентовану звітність (звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики, решта звітів заповнюються за даними інформаційної бази);
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати й підписати ЕЦП;
 • відправити звіти в контролюючі органи й отримати квитанцію про доставлення звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕО в інформаційній базі Управління підприємством: Підприємство.

Для користувачів надається вибір – користуватись традиційною підсистемою або сервісом СЕО.

Тісна інтеграція сервісу СЕО з типовими конфігураціями забезпечує передачу даних без створення проміжних файлів експорту.

Сервісні можливості

Рішення включає наступні сервісні можливості:

 • робота з розподіленими інформаційними базами;
 • повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за документами, довідниками, враховуючи морфологію російської, української та англійської мов;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • автоматична перевірка і встановлення оновлень «Зарплата та управління персоналом» через Інтернет;
 • механізм завдань користувача, які можуть формуватися автоматично регламентним завданням.

Прикладне рішення містить універсальні звіти, з якими можливо вивести у вигляді таблиці/діаграми зміст будь-якого довідника, дані документів тощо.

Для швидкого введення інформації про нового співробітника передбачений «Помічник створення співробітника і приймання на роботу». Такий інструмент сприяє оперативному налаштуванню всіх необхідних дані про фізичну особу (про місце та умови роботи, оклад і т.д). Дозволяється відразу оформити наказ про приймання на роботу, якщо є така необхідність.

Інтерфейс рішення «Зарплата та управління персоналом» містить кілька інтерфейсів за ролями користувачів. «Робочий стіл» – легкий для освоєння  початківцями та ефективний для виконання завдань досвідчених користувачів.

Для полегшення початку роботи з прикладним рішенням є стартовий помічник, який автоматизує:

 • створення користувачів;
 • перенесення даних;
 • налаштування організації;
 • заповнення виробничого календаря і шаблонних графіків роботи персоналу.